Akademinis darbas

Prof. dr. Remigijaus Venckaus mokslinis, pedagoginis ir administracinis darbas aukštosiose mokyklose

Skaitomi kursai

Šiuo metu prof. dr. Remigijus Venckus skaito Multimedijos elementų dizaino, Interneto dizaino kursus bakalauro studentams ir Vaizdo efektų valdymą – magistrantams. Taip pat vadovaija bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo ir Kazimiero Simonavičiaus, Vilniaus ir Šiaulių universitetuose.

Mokslo administravimas

Nuo 2017 –  2018 m. dr. Remigijus Venckus dirbo Vilniaus Gedimino technikos universitete Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėju, docentu; 2015 – 2017 m. vadovavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutui. Jis taip pat buvo dviejų VGTU studijų programų komitetų pirmininkas (Pramogų industrijų ir Renginių inžinerijos).

Akademinio darbo pagrindiniai duomenys

  • 2017 – 2018 m. vadovavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai
  • 2015 – 2017 m. vadovavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituti
  • 2012–2017 m. dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedroje
  • 2010 – 2013 m. dėstė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedroje
  • 2005 – 2013 m. dėstė Šiaulių universiteto Menų fakultete
  • 2004 – 2005 m. dėstė Vilniaus Dailės Akademijoje

Garso dizainas

Muzikos technologijų ir industrijos studijų programa

Prof. dr. Remigijus Venckus yra naujos menų srities studijų programos Garso dizainas iniciatorius ir rengėjas. Autorius teigia: Studijų programa į visumą sujungia audiovizualines technologijas, meninę raišką, naujausias komunikacijos žinias ir verslo modelius. […] Mano rengiamos programos tikslas – tai puikus startas, leidžiantis kurti muzikos ir garso produktus, diegti technologines inovacijas kūryboje ir netgi vadovauti muzikos bei garso projektams. Pastaba: studijų programa pateikta vertinti ir akredituoti Studijų kokybės vertinimo centrui.

 

Nuomonė!

Prof. dr. Remigijus Venckus yra asmenybė su kuria susipažinau visai atsitiktinai. Bendra profesinė veikla, siekiai ir tikslai bei galimybės jų siekti atskleidė mūsų esamą kokybišką bendravimą ir bendradarbiavimą bei perspektyvas ateityje. Tai jaunas ir be galo kūrybingas žmogus. Jo savybės nėra būdingos šių dienų jaunimu. Prof. dr. Remigijus Venckus yra sąžiningas, siekiantis tik kokybės ir esantis be galo didelis optimistas. Jo noras sukurti ir įgyvendinti naują studijų programą Garso dizainas atskleidė darbo kultūrą, kurios daugumai patarčiau pasimokyti ir pamąstyti, kaip ją pasiekti. Labai džiaugiuosi būdama jauno, perspektyvaus, ypatingai kūrybiško ir protingo žmogaus komandoje. Linkiu jam plataus karjeros sodo, kuris visada žydėtų.

Lekt. Jolanta Sukovienė – muzikologė, studijų programos Garso dizainas bendraautorė

Savianalizės – studijų programų auditas

Vadovavimas savianalizių rengėjų grupėms ir dokumentų rengimas

2015 m. prof. dr. Remigijus Venckus vadovavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Pramogų ir turizmo industrijos, Mados industrijos studijų programų savianalizių rengimo grupėms. Tais pačiais metais dalyvavo Integruotos kūrybos komunikacijos magistro studijų programos bei Kazimiero Simonavičiaus universiteto institucinės savianalizės rengime. Kartu su kolegomis 2015 m. rengė Vytauto Didžiojo universiteto Naujųjų medijų meno bakalauro studijų programos savianalizę.

Savianalizių rengėjas, 2015

Baigiamųjų darbų gynimo komisijų narys, 2013-2017

Vizitai užsienio aukštosiose mokyklose, 2011 – 2017

Akademinio darbo patirtis, 2004 - 2017

Moksliniai ir akademiniai darbai

Prof. dr. Remigijaus Venckaus veiklos sąrašai

Mokslo pranešimai

Mokslo pranešimai tarptautinėse konferencijose Venckus, R. Sukovienė, J., R. Kondratavičienė (2016). Klasikinė muzika kaip fundamentalus kultūros tekstas: ikimokyklinio amžiaus vaikų domėjimosi klasikine muzika skatinimas šeimoje ir darželyje“. in Ikimokyklinio ir...

Mokslo straipsniai

Moksliniai straipsniai referuojamose duomenų bazėse Venckus, R. (2016). Mados ekskursas: Waltas Disney’us, Hello Kitty, Lady Gaga, Jus nas Bieberis ir „Apšvietos dialektika“.In Inter-studia Humanitatis, 19, 25-41. Venckus, R. (2014). Dekonstrukcinis metafizinio...

Metodiniai leidiniai

Venckus R., (2015) Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto mokslinių ir kūrybinių darbų rengimo metodiniai reikalavimai: elektroninė versija. Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas Venckus, R., Gerulaitis, D.,...

Studijų dalykų dėstymas

Dėstyti studijų dalykai bakalauro studijų programose Mokslinio darbo rengimo seminarai (nuo 2015 m., kartu su prof. dr. Arūnu Augustinaičiu, doc. dr. Liutauru Labanausku), Kazimiero Simonavičiaus universitetas. Audiovizualinės technologijos, menas ir marketingas (2016...

Vizitai užsienio mokslo institucijose

Venckus, R. (2016 rugsėjo 26 – 30). Vizitas Estijos dailės akademijoje (Talinas). Mokslo įstaigos administracijos darbuotojo stažuotė pagal Erasmus+ programą. Venckus, R. (2015 rugsėjo 20 – 25). Vizitas Aukštojoje dizaino ir menų mokykloje ESAD (Portugalija). Mokslo...

Baigiamųjų darbų gynimo komisijų narys

2017.01.05 – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Pramogų ir turizmo industrijos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. 2017.01.04 – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Mados industrijos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. 2017.01.03 –...

Savianalizės dokumentų rengimas

Institucijos savianalizių rengimas 2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos savianalizės suvestinės rengimo grupės narys. Prisidėta prie šių dalių rengimo: 2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą; 3. Mokslo veikla; 4. Poveikis regionų ir visos šalies...

Kolegų nuomonės

Dr. Remigijus Venckus – daugialypė asmenybė; šis gyvo ekscentriškumo, darbštaus mokslininko ir įdomaus menininko tipažas ne toks jau dažnas reiškinys mūsų akademiniuose sluoksniuose.

Dr. Tautvydas Vėželis – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Su dr. Remigijum Venckum turėjau garbės susipažinti dirbdama institute, kuriam jis vadovavo. Puikų bendradarbiavimą lėmė keletas priežasčių. Pirma, jis pasižymi veiklumu, iniciatyvumu ir geru akademinės tvarkos išmanymu. Antra, turi puikių vadovui būtinų savybių, kaip gebėjimą kurt viziją, įžvelgti reiškinio potencialą, numanyti gręsiančias problemas. Taip pat svarbu pastebėti ir kolegos erudiciją bei puikų kūrybinių industrijų, ypač vaizduojamųjų menų išmanymą.

Lekt. Elena Sakalauskaitė – Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Dr. Remigijus Venckus – tai žmogus, kuris sugeba profesionaliai suderinti meną, mokslą, administravimą ir mentorystę. Norint pasiekti norimus aukščiausio lygmens rezultatus tokiose skirtingose ir ypač daug jėgų reikalaujančiose veiklose, būtina operatyvi komunikacija, vidinis užsidegimas ir savęs netausojimas – buvimas ne sau, o kitiems. Kas mane nuolat stebina gerąja prasme – jo kantrybė ir sugebėjimas rasti išeitį, esant pokyčiams. Retos savybės. Už jas versle mokami dideli pinigai. Būtent dr. Remigijus Venckus stabiliai išlaiko šias savybes tais atvejais, kai labiausiai reikia operatyvaus atsakymo, kantraus patarimo ir įžvalgos, guodžiančio jumoro jausmo ir atsidavimo idėjai; ir tada, kai reikia nuosekliai sudėlioti sistemą ir paskatinti dirbti sistemingai visą eilę „sunkiai kontroliuojamų“ asmenybių.

Aistė Mažeikienė – Organizacijų psichologė

Nuo  2015 m. rudens pradėjau dirbti Kazimiero Simonavičiaus universitete kartu su dr. Remigijumi Venckumi. Esu labai dėkingas jam, kad jis buvo puikus mentorius žengiant mano pirmaisiais dėstytojavimo žingsniais. Jo profesionalių patarimų ir įžvalgų dėka, įgavau reikalingo pasitikėjimo, profesionalumo bei kartais pritrūkstamos motyvacijos. Žvelgiant į jo atsidavimą akademiniam, moksliniam bei meniniam darbui, džiaugiesi, kad Lietuvoje užaugo nauja karta, kuri kelia kartelę į naujas aukštumas ir motyvuoja kitus neatsilikti.

 Justinas Uba – IOM – UN Migration Agency Projektų koordinatorius. 

Studentų nuomonės

Dr. Remigijus Venckus yra savo srities profesionalas. Paskaitose išmaniai perteikdamas žinias jis skatina kitokį, originalų matymą ir įdomių temų paiešką. Jo formuluojamos užduotys leidžia naujai pamatyti ir suvokti aplinką, ieškoti savo kūrybinio kelio. Dr. Remigijus Venckus vadovavo mano kursiniams ir bakalauro baigiamiesiems darbams. Konsultacijų metu jis dalindavosi patarimais, padėdavo suvokti tiriamo objekto problematiką, tinkamai išplėtoti darbo struktūrą.

 Greta Vyšniauskaitė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, 2017

Su dr. Remigijumi Venckumi teko susipažinti tik baigiant studijas, rengiant bakalauro baigiamąjį darbą bei atliekant profesinę praktiką. Kadangi anksčiau neteko lankyti jo paskaitų, todėl pirmasis aplinkos suformuotas įspūdis visiškai neatitiko to, ką vėliau pastebėjau. Išnyko niūraus ir pikto bei nesuvokiamai, kartais gal net nepateisinamai griežto direktoriaus įvaizdis. Nuomonės pasikeitimą lėmė asmenybė, savo profesinėje veikloje nebijanti eksperimentų, kartais kelianti sau ir kitiems nemažus reikalavimus bei iššūkius. Tai siekis eksperimentuoti ir nebijojimas suklysti. Atlikdamas praktiką suvokiau, kad dr. Remigijus Venckus yra labai stiprus mokslinės veiklos profesionalas, į kurį visuomet galiu kreiptis.

Marius Skukauskas – Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventas, 2017 m.

Dr. Remigijaus Venckaus paskaitų metu vykdavo atvira diskusijos apie medijas, šiuolaikinį meną, audiovizualinę kultūrą, etc. Šios diskusijos nebuvo grindžiamos sausa teorija., jos labiau orientuotos į studento požiūrio išklausymą ir argumentavimą.
Todėl šios paskaitos ne tik lėmė mano požiūrį į dabartinę audiovizualinę kultūrą ir tapo savotiška ideologija. Pastebiu, kaip studijų metu gvildentos temos grįžta ir į manąją kūrybą, ir į kultūros suvokimą.
Kūrybinių industrijų, audiovizualinės kultūros, medijų, šiuolaikinio meno teorijos ir kritikos išmanymu dr. Remigijus Venckus įkvėpdavo ir versdavo domėtis gerokai plačiau, siekti produktyvios ir įdomios diskusijos su juo, su kurso draugais ir net su savimi pačiu. Drąsiai galiu teigti, kad dr. Remigijus Venckus yra vienas įsimintiniausių ir įdomiausių dėstytojų, privertusių ieškoti savęs ir savojo požiūrio į kūrybą bei supančią aplinką.
Mano įsimintiniausia patirtis buvo kursinio ir bakalauro baigiamojo darbo rengimas. Dr. Remigijus Venckus reikalaudavo geriausio įmanomo rezultato, patardavo bei nukreipdavo tinkama kryptimi.

Mindaugas Banys – filmų režisierius, scenaristas, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas 2014 m.

Dr. Remigijui Venckui esu labai dėkinga už visas suteiktas žinias, inspiracijas, metodinę pagalbą ir net paprastus pokalbius apie gyvenimą. Jis paskaitas vesdavo su užsidegimu, nevengdavo diskutuoti ir neribodavo saviraiškos. Jo paskaitose teorija buvo tiek pat svarbi, kiek ir praktika. Suteikęs žinių jas leisdavo taikyti praktiniuose pratimuose bei savaip interpretuoti temą. Tuo pat metu užduotys būdavo ir konkrečios ir plačios, ugdančios kūrėją, padedančios rasti savo stilių, pasirinkti labiausiai priimtas raiškos priemones. Manau, svarbu tikėti tuo ką darai, atnaujinti žinias ir likti tame kelyje, kurį pradedi eiti ir pasiekti kitų žmonių širdis ir protus.
Dr. Remigijus Venckus yra labai tolerantiškas ir niekada neatsisakantis studentui padėti dėstytojas. Jis buvo mano daugelio projektų ir bakalauro baigiamojo darbo darbo vadovas. Netausodamas jėgų dalindavosi savo žiniomis, padėdavo siekti geriausių rezultatų, neleisdavo tinginiauti ir reikiamu metu paspausdavo. Vykdavo reguliarios konsultacijos, kurių metu išsiaiškinus silpnąsias ir stipriąsias baigiamojo darbo puses galėjau pasiekti gerų rezultatų. Dr. Remigijus Venckus taip pat ir puikus psichologas, kuris sugebėdavo nuraminti streso paveiktą ir pervargusį studentą. Jis įkvėpė mane ieškoti savo kūrybinio kelio. Todėl aš pradėjau kurti videomeną, instaliacijas, atradau savo meninę kalbą.

Paulina Stasiūnaitė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, 2013 m.

Dėstytojas sugeba išmokyti ir priversti dirbti. Suformuojamos labai įdomios užduotys, kurias smagu atlikti. Studentų darbai ne tik komentuojami bet ir pateikiami įvairūs patarimai.

2013 m.

Dr. Remigijaus Venckaus paskaitos įsiminė dėl sveikai suderinto akademinio tikslumo, menininko priėjimo bei žmogiško supratingumo. Paskaitose įgijau videomontažo kompetencijų, suvokiau, kaip vaizdais galima pasakoti istoriją, pagilinau kūrybinių industrijų teorines žinias. Priklausomai nuo studentų poreikių, sugebėjimų ir motyvacijos dr. Remigijus Venckus dažnai adaptuoja savo paskaitų medžiagą. Todėl jo vadovaujama studentų grupelė pasiekia kiek įmanoma geresnių rezultatų. Kūrybingumo ugdymui buvo formuluojamos gana laisvos darbų temos, jos manęs neįstatė į iš anksto apibrėžtus rėmus. Studijų metu nė karto nesuabejojau dėstytojo kompetencija. Diskusijose paaiškėdavo, kad dėstytojas pateikiamą informaciją gerai pažįsta. Teorijos buvo lydimo asmenine patirtimi, kuri visada sudomindavo studentus ir skatindavo plačiau domėtis meno temomis. Visada sulaukdavau dr. Remigijaus Venckaus objektyvių pastabų ir komentarų apie mano kūrinius. Jis ne tik gerbdavo studento sprendimą, bet ir skatindavo tobulėti. Nors neesu linkęs kalbėti apie savojo kūrybinio kelio ieškojimus, tačiau neretai pasibaigus dr. Remigijaus Venckaus paskaitai manęs ramybėje nepalikdavo galybė klausimų: kaip atlikti paskirtą užduotį arba kaip tobulinti savo kūrinį?

Aurelijus Pocius – Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, 2016 m.

Į kiekvieną studijų dalyką dr. Remigijus Venckus žvelgdavo gerokai plačiau. Išskirdamas teorijos, praktikos ir filosofijos ryšys jis skatino labiau domėtis filosofija ir iš jos pasisemti idėjų. Nors studijų metais Universitete teko klausyti bendrą filosofijos kursą, tačiau jame nebuvo diskutuojama apie šiuolaikines problemas. Jei ne dr. Remigijaus Venckaus paskaitose išryškintas gyvenimo ir filosofijos ryšįs, tikriausiai mano polinkis filosofijai būtų atsiradęs gerokai vėliau.
Paskaitose jausdavome dėstytojo norą bendrauti su studentais ir iš jų sulaukti tokio pat domėjimosi gvildenama tema. Manau, kad per dialogą buvo ugdomas kūrybiškumas, skatinama studijuoti kitų autorių kūrybą, suvokti kontekstą ir savo vietą jame. Įsimintinas buvo dr. Remigijaus Venckaus vedamas performansų ir instaliacijų meno kursas. Jis man atrodė kaip savęs pažinimo terapija.

Lina Pranaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė 2013, BIONICS muzikos ir vizualaus meno grupės narė.

Kiekviena dr. Remigijaus Venckaus skaitoma paskaita buvo labai produktyvi. Dėstytojas visada pasidalindavo savo patirtimi. Kadangi jis pats domėjosi menu, todėl skatino kuriančius ir žingeidžius studentus, skirdavo įvairias, kūrybiškumo ugdymo užduotis. Dr. Remigijus Venckus yra puikus teoretikas, nuolatos atnaujinantis aktualią dėstomą medžiagą. Jo paskaitos būdavo naudingos. Žinau, jog ateityje iškilus neaiškumams visada galiu kreiptis dėl patarimo. Labiausiai įsiminė paskaita, kai dr. Remigijus Venckus aiškino apie kūrybinį darbą, stilistinį ir estetinį išbaigtumą, pvz., jei kūrinyje atkuriama nebylaus kino stilistika, tuomet ji visa turi būti apgalvota ir išbaigta. Jis akcentavo, kad bet kokio žanro filmo kadrai turi būti tikslingai ir argumentuotai sumontuoti. Dėstytojas išugdė dėmesį detalėms. Dr. Remigijus Venckus iliustruoja dėstytojo idealą. Gaila, bet tokių asmenybių Lietuvos aukštosiose mokyklose yra labai mažai.

Eglė Jasiukaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, 2013 m.

Dėstytojas puikiai suformulavo užduotis, lavinančias kūrybinius įgūdžius. Užsiėmimuose buvo ugdomas gebėjimas suvokti informaciją, atsirinkti ir įsiminti teoriją bei ją taikyti. Atliekant užduotis buvo tikrinami gebėjimai ir skatinamas individualus kūrybiškumas. Pastebėjau, kad dėstytojas plačiai domisi menu ir todėl gali labai įvairiai paaiškinti videomeno, kino bei vizualinės kūrybos reiškinius.

2015 m.

Paskaitos buvo įdomios. Atliekamos užduotys buvo tikslingai susietos su analizuojamomis temomis. Paskaitų turinys platus ir naudingas, o iškilus klausimui dėstytojas visada rasdavo originalių ir įdomių atsakymų bei patarimą. Todėl aš manau, kad norint įvertinti paskaitų metu įgytas žinias įprasta vertinimo skalė yra per siaura!

2014 m.

Įdomi paskaitų medžiaga ir analizuojami pavyzdžiai. Paskaitose sužinojau daug naudingos informacijos susijusios ne tik su kultūra, bet ir su dėstytojo patirtimi. Labai gerai vertinu dėstytojo naudojamus mokymo metodus. Kursas man buvo labai naudingas, nes jį sudarė praktinės užduotys, kurios leido sukaupti kūrybinę patirtį, anksčiau neišmėgintame instaliacijų ir performansų mene. Paskaitų metu galėjau matyti ir savo kolegų kūrybinį kelią.

2012 m.

Domina akademinė – mokslinė veikla?

Norite bendradarbiauti ir turite klausimų?