Dėstyti studijų dalykai bakalauro studijų programose

Mokslinio darbo rengimo seminarai (nuo 2015 m., kartu su prof. dr. Arūnu Augustinaičiu, doc. dr. Liutauru Labanausku), Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
Audiovizualinės technologijos, menas ir marketingas (2016 m.), Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
Profesinė praktika (vadovas komunikacijos studijų studentams, nuo 2016 m.), Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
Mados fotografija (nuo 2015 m.), Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
Filmų kūrimas (2016 m., kartu su doc. dr. Rimantu Plunge), Vytauto Didžiojo universitetas
Videomeno pagrindai (nuo 2011 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Videomenas (nuo 2011 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Naujųjų medijų meno įvadas (2010 – 2015 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Vizualumas ir kūrybinės industrijos (2011 – 2015 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Performansų ir instaliacijų menas (2011 – 2015 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos (2012 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Audiovizualinės technologijos (2012 – 2015 m.), Vytauto Didžiojo universitetas
Audiovizualinio meno pagrindai (2014 m., karu su doc. dr. Rimantu Plunge), Vytauto Didžiojo universitetas
Meninis tyrimas (2014 m., karu su doc. dr. Rimantu Plunge), Vytauto Didžiojo universitetas
Skaitmeninis menas (2014 m., karu su doc. dr. Rimantu Plunge), Vytauto Didžiojo universitetas
Audiovizualinė kultūra (2011–2013 m.) Vilniaus universitetas.
Audiovizualinės technologijos (2005–2006 m.), Šiaulių universitetas.
Medijų projektas (2008–2013 m.), Šiaulių universitetas.
Videomeno įvadas (2005–2013 m.), Šiaulių universitetas.
Videomenas (2005–2013 m.), Šiaulių universitetas.
Meno semiotika (2005–2013 m.), Šiaulių universitetas.
Kino istorija (2006–2008 m.), Šiaulių universitetas.
Grafinis dizainas (2004–2005 m.), Vilniaus dailės akademija.
Fotografija ir videomenas (2004–2005 m.), Vilniaus dailės akademija.
Ekrano kultūra (2004–2005 m.), Vilniaus dailės akademija.

 

Dėstyti studijų dalykai magistro studijų programose

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba (2012–2013 m., kartu su prof. (hp) dr. Gintautu Mažeikiu ir lekt. dr. Ed’u Carol), Vytauto Didžiojo universitetas
Kūrybinės industrijos ir populiarioji kultūra (2014 m., kartu su doc. dr. Rimantu Plunge), Vytauto Didžiojo universitetas
Kibernetinio teksto poetika (2012 m., kartu su lekt. dr. Vijole Višomirskyte ir prof. dr. Tomu Krilavičium), Vytauto Didžiojo universitetas