Fotografijа

Prof. dr. Remigijaus Venckaus žymiausi fotografijos kūriniai, 2007 – 2017 m.

Nuomonės

Dr. Remigijus Venckus yra puikus fotografas. Jis kuria prasmę iš tuštumos, iš neesaties bando atimti ten esančią esatį. Analizuojant jo kūrinius siūlo ieškoti formų už įprastos formos ir įprasto vizualinio formato. Dr. Remigijus Venckus yra nuolat bandantis savaip dekonstruoti įprastą vaizdą, sugrąžinti vaizduotei įkalintus vaizdinius, revizuojantis savus ir svetimus archyvus, ir patį archyvavimą vaizdo plotmėje.

lekt. Jurgis Dieliautas – Filosofas, Šiaulių universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojas

Man Žengiant pirmuosius žingsnius audiovizualinėje kūryboje buvo be galo įdomu susipažinti su dr. Remigijaus Venckaus kūriniais, kuriuose akivaizdus profesionalumas bei meninis išprusimas. Susidarė įspūdis, kad fotografija yra aktuali, reikalinga ir svarbi, gal būt net teisinga. Jo videomeno kūriniai taip pat sužavėjo bei įkvėpė. Kūrinių unikalumas bei stilistika skatina mane patį kurti. Taip pat norisi kiek įmanoma daugiau pamatyti panašių kūrinių.

Marius Skukauskas – Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventas, 2017 m.

Dr. Remigijaus Venckaus kūryba nėra chaotiška. Kūrinių temos pakankamai laisvos interpretacijai. Provokuojančios gretinamos universalios ir ganėtinai asmeniškos temos. Labiau nei fotografijose jo videomene teko ieškoti užkoduotų prasmių, o straipsniuose filosofinės prasmės visada yra persipynusios su lyrine rašymo maniera.

Lina Pranaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė 2013, BIONICS muzikos ir vizualaus meno grupės narė.

Laikas su Remigijumi. Parašai nepažįstamam žmogui dalykinį laišką. Ir gauni nuoširdų apmąstytą atsakymą. Mat kaip… šiais laikais. Niekada nežinai, koks pėdsakas švystelės nei tavo, nei kito tekste. Gal čia tas mentalinis pokalbio žvilgsnis – differance – lyg vientiso minties audinio atspalvių raibuliavimas kontekstų vandenyne? Ir Remigijaus mene, ir savituose tekstuose.

Doc. dr. Nijolė Taluntytė – Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Remigijaus Venckaus kūryba intymi, sužadinanti žiūrovo smalsumą. Jo kūryba ne tik šokiruoja, bet ir verčia susimastyti. Ji ilgam įstringa atmintyje…

 Eglė Jasiukaitytė – Nepilkas vilkas (nepiklas.lt) bendraautorė

Esu matęs ne vieną dr. Remigijaus Venckaus kūrinį. Pirmiausiai temos pasirodydavo provokuojančios ir netradicinės. Jo kūryba išplėsdavo požiūrio lauką, leisdavo suvokti turinio ir formos santykį bei koncepcijos vaidmenį mene.

Mindaugas Banys – filmų režisierius, scenaristas, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas 2014 m.

Norite išskirtinės fotosesijos?