Biografija

Prof. dr. Remigijus Venckus, g. 1981

Prof. dr. Remigijus Venckus (g. 1981) yra medijų kultūros tyrinėtojas ir medijų menininkas. 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Jacques’o Derrida dekonstrukcijos taikymas videomeno tyrimui“. Šiuo metu prof. dr. Remigijus Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius. Dėsto komunikacijos, medijų ir kūrybingumo temomis, kuria eksperimentinę fotografiją, Lietuvos ir užsienio organizacijose skaito autorines paskaitas apie vizualumą ir technologijomis grįstą kūrybą.

Kūryba turi daugiau privalumų nei dėstymas, bet dėstymas priverčia kūrėją atmerkti akis ir dairytis į viską, kas yra aplinkui. […] yra temų, kurios man labai įdomios, be kurių atrodo negaliu gyventi, tad šiomis temomis galiu bet kada skaityti paskaitas ir tai teikia savotišką malonumą.

Prof. dr. Remigijus Venckus

Išsilavinimas

R

Daktaro laipsnis

2014 m. Vilniaus dailės akademijoje apginta humanitarinių mokslų menotyros disertacija Jacques’o Derrida dekontrukcijos taikymas videomeno tyrimui. Vadovas prof. dr. Gintautas Mažeikis

R

Magistro laipsnis

2006 m. Šiaulių universitete su pagyrimu apgintas humanitarinių mokslų meno istoriko magistro baigiamasis darbas apie egzistencializmą šiuolaikinėje fotografijoje.

R

Bakaluro laipsnis

2004 m. Šiaulių universitete su pagyrimu baigė dailininko grafiko specialybę ir apgynė menų bakalauro baigiamąjį darbą. Sukurtas 25 min. trukmės vaidybinis videofilmas.

R

Vidurinis išsilavinimas

2000 m. baigė Akmenės rajono Ventos vidurinę mokyklą (dabar gimnaziją).

Akademinio darbo patirtis

Prof. dr. Remigijus Venckus buvo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius, docentas. Dėstė Mados fotografijos discipliną ir veda mokslo darbų rengimo seminarus. Taip pat dirbo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros docentu ir dėstė videomeną.

 

 • 14 metų pedagoginio darbo patirtis
 • 12 metų akademinio darbo patirtis
 • 7 metų patirtis dėstytojaujant Vytauto Didžiojo universitete
 • 8 metų patirtis dėstytojaujant Šiaulių universitete
 • 2 metai sėkmingo vadovavimo Kazimiero Simonavičiaus universitete
 • 3 metai sėkmingo darbo docento pareigose
 • 8 metai sėkmongo dėstymo lektorias pareigose

Nuo 2018 m. Vilniaus Gedimino Technikos universiteto profesorius

Nuo 2010 iki 2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas

Nuo 2010 iki 2013 m. Vilniaus universiteto dėstytojas

Nuo 2005 iki 2013 m. Šiaulių universiteto dėstytojas

Kūrybinė, meninė veikla

30 autorinių fotografijos parodų Lietuvoje ir 3 užsienyje autorius

Tarptautinių meno parodų dalyvis

Respublikinių meno parodų dalyvis

Eksperimentinių videofilmų autorius

Visada kuriu tik dėl savęs. Esu menininkas, o man, kaip ir daugeliui meno kūrėjų, egoizmas nesvetimas. Jei nebūčiau egoistas ir savimyla, save reiškiantis meno kūriniais, tuomet nesukurčiau nieko, kas galėtų sulaikyti žiūrovo dėmesį.

 

Prof. dr. Remigijus Venckus

Meno kritiko ir kuratoriaus patirtis

Prof. dr. Remigijus Venckus taip pat recenzuoja šiuolaikinio meno parodas ir rašo straipsnius apie tapybą, fotografiją ir videomeną. Jo parengtos Kritinės recenzijos apie žinomus Lietuvos ir Vakarų pasaulio menininkus lydi parodas ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, etc. Nuo 2008 m. yra Tarptautinio vaizduojamųjų menų festivalio „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ meno kritikas. 2007 – 2014 m. parengė ir paskelbė 123 kritinеs recenzijas apie pasaulyje garsių lietuvių ir užsienio kūrėjų meną. Publikavo 153 straipsnius apie meną ir kultūrą. Yra pirmojo vadovėlio apie videomeną lietuvių kalba autorius („Videomeno dekonstrukcija“ 2008 m.). Yra metodinio leidinio skirto kūrybiniam darbu naudojant audiovizualines priemones neįgaliųjų ugdyme bendraautorius („Kūrybiškumas ir socialinė integracija“, 2009).

Kritinės recenzijos apie šiuolaikinį meną ir kultūrą

Kritikos straipsniai apie meną ir kultūrą

Kuruoti tarptautiniai meno festivaliai

Kuruoti Respublikinių ir vietos rekšmės meno renginiai

Kaip ir meno kūrybos, taip ir parodų rengimo tikslas labai intuityvus ir sunkiai pasiduodantis racionalizavimo reikalaujančiam tekstui. Vizualinė paroda – tai kelionė laiku ir erdve į ten, kur jau būta arba kur norėta būti.

Prof. dr. Remigijus Venckus

 • Nuo 2008 festivalio Menas Senuosiuose Lietuvos dvaruose menotyrininkas
 • 2008 – 2013 m. A galerijos (Panevėžys) menotyrininkas
 • 2005 m. Fotografijos muziejaus (Valstybinis Aušros muziejus) parodų kuratorius
 • 47 viešos paskaitos apie meną ir kultūrą
 • 15 videomeno peržiūrų programų sudarytojas

Nuomonės, atsiliepimai

Būdamas kūrybingu ir charizmatišku jaunu mokslininku bei menininku Remigijos Venckus gerai žinomas ir aukštai vertinamas tiek akademinėje, tiek kūrybinėje, bohemiškoje aplinkoje. Greta akademinių bei meninių gabumų Remigijui nesvetimi ir organizaciniai gebėjimai, ką liudija sėkminga jo vadovaujamo instituto plėtra. Būdamas nuolat kupinas kūrybinės energijos ir entuziazmo naujiems projektams jis paskatina kolegas bei bendradarbius labiau pasikliauti savo jėgomis bei aktyviau pasinerti į dinamišką akademinio pasaulio bei kūrybinių industrijų sampyną. Remigijaus kritinės apžvalgos vizualiųjų menų tematika žavi grakščiu rašymo stiliumi, subtiliomis įžvalgomis ir drąsiais vertinimais.

Doc. dr. Agnieška Juzefovič – Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė

Malonu stebėti dr. Remigijaus Venckaus kūrybinį kelią nuo medijų menininko, menotyrininko, administratoriaus direktoriaus iki menininko direktoriaus. Išskirtines savybes pastebėjau jau anksčiau. Džiaugiuosi, kad įžvalgos pasitvirtino. Menininkas išradingai valdo plastinę kalbą, ieško savo tematikos, išplečia savo apžvalgos lauką, jį puoselėją ir vysto. Aktyvus menininkas nelieka nepastebėtas įvairiuose projektuose, parodose bei konferencijose. Suvokdamas taško (pixel) plastiką Remigijus nededa taško, vizualiniame mene. Lengvai pereina iš interaktyvios fotografijos lauko į atsakingai save pristatančio menotyrininko poziciją. Dinamiškas administracinis darbas formuoja kūrybingą asmenybę, gebančią ir norinčią keistis ir burti kolektyvą naujiems ir prasmingiems projektams.

Prof. Vaidotas Janulis – Šiaulių universiteto profesorius, buvęs dr. Remigijaus Venckaus dėstytojas

Dr. Remigijus Venckus – motyvuotas ir motyvuojantis kolega, priimantis naujoves ir iššūkius. Su juo pakankamai lengva dirbti, visada galima konstruktyviai ir argumentuotai diskutuoti bei konsultuotis.

Dr. Kristina Matuzevičiūtė – Šiaulių universiteto dėstytoja

Laikas su Remigijumi. Parašai nepažįstamam žmogui dalykinį laišką. Ir gauni nuoširdų apmąstytą atsakymą. Mat kaip… šiais laikais. Niekada nežinai, koks pėdsakas švystelės nei tavo, nei kito tekste. Gal čia tas mentalinis pokalbio žvilgsnis – differance – lyg vientiso minties audinio atspalvių raibuliavimas kontekstų vandenyne? Ir Remigijaus mene, ir savituose tekstuose.

Doc. dr. Nijolė Taluntytė – Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Dr. Remigijus Venckus – vienas iš drąsiausių Lietuvos menininkų, unikaliai perteikiantis savo idėjas. Tokios asmenybės kaip jis yra skatinančios visuomenę tobulėti ir išbandyti naujus dalykus. Ateities informacinių technologijų ir mokslo atstovai lauks būsimų dr. Remigijaus Venckaus darbų ir nuomonės.

Edgaras Abromavičius – vaizdo žaidimų kūrimo studijos UAB SneakyBox projektų vadovas.

Medijų ir audiovizualinės kultūros filosofija mane domina iki šių dienų, provokuoja naujiems projektams ir leidžia suvokti dabarties kultūros klimatą, susvetimėjimo ir intymumo klausimus. Aš manau, kad mano savimonę lėmė dr. Remigijaus Venckaus paskaitos ir Naujųjų medijų meno studijos Kaune. Iki šių dienų atsimenu jo frazę, kurią įamžinau savo bakalauro baigiamajame darbe: „reikia savo silpnybes paversti stiprybėmis”. Tikriausiai todėl aš tikiu, kad geriausiai kūriniai pavyksta kai menininko prioritetas skiriamas turiniui, o ne formai. Todėl aš manau, kad turinio stiprumas taip pat yra akivaizdus ir dr. Remigijaus Venckaus kūryboje.

Mindaugas Banys – filmų režisierius, scenaristas, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas 2014 m.

Studijuojant kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje manęs dėstytojai klausdavo iš kur mano kūryboje atsirado toks stiprus struktūrinis mąstymas ir minties nuoseklumas. Atsakydavau, turėjau gerą bakalauro baigiamojo darbo vadovą, kuris mane išmokė mąstyti. Vadovaujant dr. Remigijui Venckui baigiamojo darbo rašymas virto nuolatine tyrinėjimu ir smegenų mankšta. Vadovas matydavo studento galimybes ir stengdavosi jas stiprinti bei plėsti. Konsultacijų atmosfera tuo pačiu metu buvo ir laisva, ir dalykiška. Manau, kad dr. Remigijus Venckus pastebėdavo studento atsakingumą ir susidomėjimą. Pastebėdavo tuos studentus su kuriais galėdavo diskutuoti ir svarstyti apie kūrybos galimybes, bet ne liepti ar įsakinėti. Susitikdavome kaip lygiaverčiai kūrėjai ir tardavomės dėl kūrinio realizacijos.

Lina Pranaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto absolventė 2013, BIONICS muzikos ir vizualaus meno grupės narė.

Norite bendradarbiauti?

Norite paklausti?