Moksliniai straipsniai referuojamose duomenų bazėse

Venckus, R. (2016). Mados ekskursas: Waltas Disney’us, Hello Kitty, Lady Gaga, Jus nas Bieberis ir „Apšvietos dialektika“.In Inter-studia Humanitatis, 19, 25-41.
Venckus, R. (2014). Dekonstrukcinis metafizinio archyvo konceptas ir jo taikymas: Deimanto Narkevičiaus videofilmo „His-story“ atvejo analizė. In Art History & Criticism, 10(2), 193–203).
Venckus, R. (2012). The Theoretical Issues on the Mirror Reflection at the Conception of Immersion (Summary). In Art History & Criticism, 8, 56-65.
Venckus, R. (2012). Transhumanizmo idėjos šiuolaikinių naujųjų medijų kultūros studijų kontekste. In Studijos šiuolaikinėje visuomenėje, 3(1), 286- 297.
Venckus, R. (2011). Biomeno ir genetinio meno filosofija. In Kūrybos erdvės, 15.
Venckus, R. (2011). Transhumanistinė kultūra ir naujojo kūno kūrimas. In Kūrybos erdvės, 14, 84-91.
Venckus, R. (2009). Susitikimas su šmėklomis: Henriko Šablevičiaus poetinių filmų (de)rekonstrukcija. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 9, 157-166.
Venckus, R. (2008). Avangardinio-eksperimentinio kino pėdsakai mėgėjiškame-neprofesionaliajame kine. In Kūrybos erdvės, 9, 81-99.
Venckus, R. (2008). Videomeno pasipriešinimas kinocentristinėms reprezentacijos konvencijoms. Jaunųjų mokslininkų darbai, 4(20), 58-64.
Venckus, R. (2007). Videomenas – audiovizualinės kultūros fenomenas. Jaunųjų mokslininkų darbai, 1(12), 45-50.

 

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

Venckus, R. (2011). Rudolfo Levulio videofilmų lietuviškumo tema formos ir turinio analizė. In Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kitos knygos,171-182.
Venckus, R. (2010). Susvetimėjimo strategijos kino imersijos projekte. Inter-studia humanitatis, 11, 107-119.
Venckus, R. (2009). Psichoanalitinis kino seansas ir susitikimas su vaiduokliais. Inter-studia humanitatis, 8, 98-108.
Venckus, R. (2009). Medijų mirtis, susitikimas su vaiduokliais ir psichoanalizė virtualioje erdvėje. In Interneto įtaka šiuolaikiniai visuomenei: mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda: Všį Socialinių mokslų kolegija, 48-52.
Venckus, R. (2008). Nevizualus videomenas. Inter-studia humanitatis, 6, 156-164.