Venckus, R. (2016 rugsėjo 26 – 30). Vizitas Estijos dailės akademijoje (Talinas). Mokslo įstaigos administracijos darbuotojo stažuotė pagal Erasmus+ programą.
Venckus, R. (2015 rugsėjo 20 – 25). Vizitas Aukštojoje dizaino ir menų mokykloje ESAD (Portugalija). Mokslo įstaigos administracijos darbuotojo stažuotė pagal Erasmus+ programą.
Venckus, R. (2012 spalio 06 – 12). Vizitas Jogailos universitete Krokuvoje pagal ES projektą (skaityti paskaitas apie Lietuvių videomeną), nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006, Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas.
Venckus, R. (2012 kovo 05 – 09). Vizitas Marijos Kiuri – Skladovskos universitete [Universytet Marii Curie-Sklodowskiej w Liublinie; 20-718 Lublin, al. Krasnicka 2b]. Pagal ES projektą nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017, Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos “Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių.
Venckus, R. (2012 vasario 27 – kovo 05). Vizitas Poznanės menų universitete (Universytet Artystyczny w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29 60-967 Poznan 9) Pagal ES projektą nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017, Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos “Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių.
Venckus, R. (2011 lapkričio 15 – 18). Vizitas Portugalijos aukštojoje menų ir dizaino mokykloje ESAD [Escola Superior de Artes e Design, Avenida Calouste Gulbenkian 4460-268, Senhora de hora, Portugal)]. Pagal ES projektą nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017, Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos “Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių.
Venckus, R. (2011 gruodžio 12 – 16). Vizitas Estijos dailės akademijoje [Eesti kunstiakadeemia, Kiriku plats 1, 10130 Tallinn]. Pagal ES projektą nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017, Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos “Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių.