Mokslo pranešimai tarptautinėse konferencijose

Venckus, R. Sukovienė, J., R. Kondratavičienė (2016). Klasikinė muzika kaip fundamentalus kultūros tekstas: ikimokyklinio amžiaus vaikų domėjimosi klasikine muzika skatinimas šeimoje ir darželyje“. in Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika: tarptautinė konferencija, 2016.12.8. Kaunas: Kauno kolegija (A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas).
Venckus, R. (2015). Negatyviosios kultūrinių industrijų koncepcijos ir transhumanistinės kultūros takoskyros bei sankirtos. In Aukštasis mokslas: perspektyvos ir iššūkiai: pranešimas tarptautinėje mokslo konferencijoje skirtai Vilniaus kolegijos 15 metų jubiliejui pažymėti, 2015 10 14. Vilnius: Vilniaus kolegija.
Venckus, R. (2009). Susitikimas su šmėklomis Henriko Šablevičiaus poetiniuose filmuose. In Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija: pranešimas tarptautinėje mokslo konferencijoje skirtai Lietuvos vardo 1000-mečio sukakčiai paminėti, 2009 05 07 – 08. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
Venckus, R. (2008). Avangardinio-eksperimentinio kino pėdsakai mėgėjiškame-neprofesionaliajame kine. In Menų fakultetas: praeitis ir perspektyvos: tarptautinė konferencija, 2008 04 22. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

 

Mokslo pranešimai respublikinėse konferencijose, mokslo populiarinimo renginiuose, diskusijose

Venckus, R. (2016). Muzika iki ir po postmodernizmo: mokslinė diskusija, diskusijos moderavimas. Tyrėjų naktis: Kazimiero Simonavičiaus universiteto renginys, 2016.09.30
Venckus, R. (2016). Intelektualios medijų pramogos: pramogos – intelektuali veikla?: mokslinė diskusija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2016.10.05.
Venckus, R. (2016). Rėzos atminties archyvas – Rėzyvas: regiono plėtros projektas tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse. Juodkrantė: Liudviko rėzos kultrūos centras, 2016-08-26. Apie renginį žr.vZabarskaitė, J. (2016). Istorinės asmenybės transformacijos postmoderniose medijose: Martynas Liudvikas Rėza. Liaudies kultūra, 67-72, 2016-5. Taip pat žr. http://www.lrezoskc.lt/node/10225. (žiūrėta 2017-01-10)
Venckus, R. (2015). Meninės kalbos modeliavimas ir dekonstrukcija eksperimentinėje fotografijoje. in Užuovėjos 2015: kalbos mirtis ir prisikėlimas: pranešimas mokslinėje stovykloje – konferencijoje, 2015 09 17 –19. Nida: Nidos savivaldybė, Lietuvių kalbos institutas.
Venckus, R., Dieliautas, J. (2015). Vyro kultūra: vyriškų aktų fotografija. in Tyrėjų naktis: pranešimas mokslo populiarinimo renginyje, 2015 09 25. Nida: Kazimiero Simonavičiaus universitas.
Venckus, R. (2015). Nenaudojamų vietos architektūrinių erdvių taikymas bendruomenės kūrybinio aktyvumo veikloms, jų plėtrai ir regiono gyventojų estetiniam lavinimui. in Europos šalių bendruomenių iniciatyvos bei bendruomeniškumo skatinimo, užimtumo ir kūrybiškumo didinimo veiklos: pranešimas konferencijoje, 2015 08 20. Kavarskas ir Anykščiai: Všį Anykščių meno inkubatorius.
Venckus, R. (2015). Kultūrinės ir kūrybinės industrijos regionuose: nauda ir perspektyvos (stendinis pranešimas). in ES struktūrinės paramos investicijų galimybės bendruomenės ir verslo iniciatyvoms išnaudojant etnografinio regiono tapatybę: pranešimas konferencijoje, 2015 05 14. Vilnius: LR Vidaus reikalų ministerijos.
Venckus, R. (2013). Vietos (pasi)rodymas Kristinos Inčiūraitės videofilmuose taikant Jacques’o Derrida fenomenologinio balso koncepciją. in Erdvė šiuolaikinėje filosofijoje: pranešimas mokslinėje konferencijoje, 2013 11 30. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Venckus, R. (2013). ekrano visuomenės interpretacija taikant Jacques’o Derrida Šmėklos koncepciją. In Šiuolaikinės visuomenės problema filosofiniame kontekste; pranešimas respublikinėje konferencijoje 2013 11 22. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas.
Venckus, R. (2012). Transhumanizmo idėjos šiuolaikinių naujųjų medijų kultūros studijų kontekste. In Studijos šiuolaikinėje visuomenėje: konferencija, 2012 02 23. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija.
Venckus, R. (2011). Audiovizualinė erdvėlaikio mašina. In Laiko refleksija šiandien: pranešimas mokslinėje konferencijoje, 2011 11 11 – 12. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Venckus, R. (2011). Formos ir turinio santykis Kristinos Inčiūraitės videofilmuose. In Mano teritorija: pranešimas tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencijoje, 2011 11 11. Vilnius: Vilniaus dailės akademija.
Venckus, R. (2011). Egzistencinis regresas kino imersijos projekte. In Egzistencializmo idėjų sklaida XX a. humanistikoje ir mene: pranešimas mokslinėje konferencijoje, 2011 11 05. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Venckus, R. (2010). Dviejų Eglės Rakauskaitės videofilmų turgaus tema kritika. in Turgus kultūroje: pranešimas tarptautinėje mokslinė konferencijoje, 2010 05 13. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
Venckus, R. (2009). Videomeno ekologijos problematika. In Vaizdo ir garso ekologija: pranešimas tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio Virus XIV konferencijoje, 2009 11 26. Šiauliai: Šiaulių dailės galerija.
Venckus, R. (2009). Fotografijos, kino ir videomeno sąveika. In Šiauliai: nuo fotografijos iki video: pranešimas Šiaulių UNESCO klubo organizuotoje konferencijoje, 2009 11 17. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
Venckus, R. (2008). Neprofesionalaus Lietuviško kino raida. In Medijų kultūra Lietuvoje: pranešimas tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio XIII Virus konferencijoje, 2008 04 24. Šiauliai: Šiaulių dailės galerija.
Venckus, R. (2007). Kinocentrizmas ir videomenas. In Medijų a/socialumas: pranešimas tarptautinio medijų meno festivalio Enter konferencijoje, 2007 04 18. Šiauliai: Šiaulių dailės galerija.
Venckus, R. (2007). Mano Tavo svetimas Gintaro Makarevičiaus filme “Žiemos paralelės”. In Šiuolaikinės susvetimėjimo formos: pranešimas tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio Virus XII konferencijoje, 2007 11 29. Šiauliai: Šiaulių dailės galerija.
Venckus, R. (2005). Videopasakos. In (Post)modernėjanti pasaka: vaizduotės mutacijos: pranešimas tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio X Virus konferencijoje, 2005 11 30. Šiauliai: Šiaulių dailės galerija.

 

Respublikinių mokslo konferencijų kuravimas

Venckus, R. (2009 lapkričio 17). Šiauliai: nuo fotografijos iki video konferencijos kuratorius [Šiauliai: Šiaulių universitetas, Šiaulių UNESCO klubas; Vilniaus g. 88, Šiauliai].