Institucijos savianalizių rengimas

2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos savianalizės suvestinės rengimo grupės narys. Prisidėta prie šių dalių rengimo: 2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą; 3. Mokslo veikla; 4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai. Kitos temos: Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto studijų programų ir mokslinių tyrimų plėtra, bendradarbiavimo su socialiniais ir verslo partneriais plėtra. Rengiant dokumentus atliktos veiklos: duomenų rinkimas, Instituto duomenų rinkimas ir analizė, indėlis į priedų rengimą (pvz., Priedas Nr. . 16. Universiteto pedagoginio/mokslinio personalo veikla ir pasiekimai; Priedas Nr. 14. Universiteto mokslinių ir kitų projektų sąrašas.

 

Studijų programų rengimo ir savianalizės dokumentų rengimo grupių vadovas

2016 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto pirmosios pakopos studijų programos Garso dizainas iniciatorius, pagrindinis rengėjas ir rengimo grupės vadovas (muzikos industrijos ir technologijų kryptis).
2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto pirmosios pakopos studijų programos Kultūrinės ir kūrybinės industrijos savianalizės rengimo grupės vadovas (komunikacijos kryptis, valstybinis kodas – 612P90005).
2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto pirmosios pakopos studijų programos Mados industrija savianalizės rengimo grupės vadovas (komunikacijos kryptis, valstybinis kodas – 612P90007).
2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto pirmosios pakopos studijų programos Pramogų ir turizmo industrijos savianalizės rengimo grupės vadovas (komunikacijos kryptis, valstybinis kodas – 612P90006).

 

Studijų programų savianalizių rengimo grupių narys

2015 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto antrosios pakopos studijų programos Integruota kūrybos komunikavija savianalizės rengimo grupės narys (komunikacijos kryptis, valstybinis kodas – 621P90008)
2015 m. – Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos studijų programos Naujųjų medijų menas savianalizės rengimo grupės narys (fotografijos ir medijų kryptis, valstybinis kodas – 612W63001)